Boisko

w Hotelu Biathlon

Boisko

Boisko wielofunkcyjne z trawy syntetycznej wypełnione piaskiem kwarcowym. Boisko jest tak przystosowane, że można na nim prowadzić następujące zajęcia z: piłki nożnej (wymiary boiska 46x26), piłki ręcznej (wymiary boiska 46x26), piłki siatkowej. Boisko wielofunkcyjne wyposażone jest w dwie bramki stalowe o wymiarach 5x2 m oraz słupki do siatkówki z możliwością regulacji wysokości zawieszenia siatki. Teren boiska został ogrodzony siatką o wysokości 4 metrów.

Cennik korzystania z boiska wielofunkcyjnego (ceny brutto):

Wynajem całego boiska wielofunkcyjnego dla grup komercyjnych, klubów sportowych (seniorzy), osób indywidualnych - 60 zł/ 1h Goście hotelowi - nieodpłatnie.

 


Regulamin korzystania z boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią:
 
1. Z boiska wielofunkcyjnego można korzystać codziennie w godzinach od 7.00 do 20.00.
2. Opłata za korzystanie z boiska treningowego pobierana jest przed rozpoczęciem zajęć przez osobę uprawnioną w recepcji hotelu. Szczegółowy cennik opłat znajduje się w recepcji hotelu.
3. Zajęcia na boisku wielofunkcyjnym można rozpocząć tylko po wcześniejszym zgłoszeniu w recepcji hotelu.
4. Korzystających z boiska obowiązuje bezwzględny zakaz gry w obuwiu wyposażonym w metalowe kołki. Dopuszcza się jedynie obuwie sportowe przeznaczone do tego typu nawierzchni. (trampki, korkotrampki).
5. Zajęcia poszczególnych grup użytkowników odbywają się zgodnie z harmonogramem dostępnym do wglądu w recepcji. Stałe rezerwacje boiska wielofunkcyjnego mogą zostać odwołane, o czym korzystający zostanie powiadomiony z odpowiednim wyprzedzeniem.
6. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do dbałości o boisko wielofunkcyjne i wszystkie znajdujące się na terenie hotelu urządzenia. Z urządzeń należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
7. Materialną odpowiedzialność za ewentualne szkody ponosi użytkownik.
8. Korzystający z boiska wielofunkcyjnego ponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkie urazy i kontuzje powstałe w trakcie trwania zajęć.
9. Korzystający zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa wobec innych uczestników i użytkowników boiska.
10. Hotel Biathlon Sport & Spa nie ponosi odpowiedzialności za ubiór i przedmioty pozostawione bez opieki na terenie całego Obiektu.
11. Wnoszenie i spożywanie alkoholu, palenie papierosów oraz używanie środków odurzających na terenie boiska jest zabronione. Osoby będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających mają zakaz wstępu na teren Obiektu.
12. Korzystający zobowiązani są do przestrzegania przepisów bhp i p.poż.
13. W razie nie podporządkowania się przepisom niniejszego regulaminu, ćwiczący zostanie pozbawiony możliwości korzystania z boiska.
14. Za niewłaściwe zachowanie oraz nie podporządkowanie się poleceniom obsługi, korzystający może zostać natychmiast usunięty z boiska.
15. Na boisko wielofunkcyjne zabrania się wprowadzania zwierząt, wjeżdżania pojazdami silnikowymi, rowerami oraz jazdy na rolkach i deskorolkach. Ze względów bezpieczeństwa podczas zajęć zabronione jest przebywanie na terenie boiska osób z małymi dziećmi.

Our Location

design by : LEMONPIXEL.pl booking by: HOTRES.pl
przewodnik po okolicy