Jakuszycka Akademia Biegowa

Booking.com
ZOBACZ OPIS

Regulamin hotelu

Pokoje hotelowe wynajmuje się dopiero po dopełnieniu formalności meldunkowej w recepcji po przedłożeniu dowodu osobistego lub paszportu oraz uzgodnieniu formy zapłaty.

2. Gość hotelowy może przyjąć do swojego pokoju gości po uzgodnieniu z recepcją tylko do godz. 22.00.
3. Osoby niezameldowane w hotelu nie mogą przebywać na terenie obiektu między godz. 22.00- 7.00.
4. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju innym osobom nawet w przypadku niewykorzystania wniesionej uprzednio opłaty za pobyt.
5. Gość hotelowy ponosi materialną odpowiedzialność za uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń hotelowych oraz braki w wyposażeniu powstałe z jego winy lub osób odwiedzających.
6. Hotel nie odpowiada za zaginione pieniądze, papiery wartościowe oraz inne kosztowności nie złożone do depozytu.
7. Na terenie hotelu obowiązuje zakaz używania jakichkolwiek własnych urządzeń elektrycznych za wyjątkiem maszynki do golenia i suszarki do włosów.
8. Każdorazowo przed opuszczeniem pokoju należy sprawdzić czy zakręcone są krany wygaszone światło, zamknięte okna oraz czy nie zaprószono ognia.
9. Kończąc pobyt gość hotelowy przed opuszczeniem pokoju zobowiązany jest zgłosić się do recepcji celem odebrania pokoju a następnie zdania klucza.
10. Zobowiązujemy do przestrzegania przepisów p-poż
   a. nie wrzucać zapałek do kosza na śmieci
   b. nie przechowywać w pokojach hotelowych płynów łatwopalnych
   c. nie palić tytoniu
   d. w razie powstania pożaru natychmiast zawiadomić personel hotelu

11. W celu anulowania lub zmiany dokonanej rezerwacji należy skontaktować się z naszą recepcją.
12. Rozliczenie za pobyt następuje pierwszego dnia.
13. Wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi.

DOBA HOTELOWA ROZPOCZYNA SIĘ OD GODZ. 15.00, A KOŃCZY O GODZ. 11.00
CISZA NOCNA OBOWIĄZUJE OD GODZ. 22.00 DO GODZ. 6.00 RANO

Oferty specjalne